3. Източници на международно-правната закрила на интелектуалната собственост. Световна организация за интелектуална собственост.