30. Задължение да семейноправна издръжка – обща характеристика, предпоставки, размер.