23. Вписвания. Понятия. Техника на вписването. Заличаване. Поправки и безсилвания. Отказ от вписване.