18. Последици от развода, свързани с упражняването на родителските права.