18. Съхранение и обявяване на саморъчно завещание.