13. Спиране на производството по издаване на нотариален актнедвижими имоти