12. Правна същност на марката на Общността. Регламентация.