11. Унищожаемост на брака – понятие и обща характеристика.