11. Мадридска спогодба за международна регистрация на марките и Протокола към нея.