10. Нотариални производства. Понятие, обща характеристика. Общи правила за извършване на нотариалните производства.