8. Външнополитически ценности и приоритетни системи.