5. Партикуларни и национални интереси. Определяне Националните интереси – основа на външната политика. Други интереси и взаимодействие с тях.