4. Видове МО. Междуправителствени и неправителствени МО. Видове междуправителствени организации