4. Алгоритъмът “Потребност – Интерес – Цел”. Външната политика – царство на интересите.