2. Избягване на международното двойно данъчно облагане чрез норми на националното (вътрешното) право