2. Кратък исторически преглед на възникването на МО