21. НАТО – създаване, институционална система, форми на сътрудничество, партньорство и диалог. Отношения България – НАТО.