16. Европейски регионални организации. Кратка характеристика на военните, политически и икономически организации в Европа след Втората световна война. Европейски съюз.