15. Обща характеристика на специализираните организации от системата на ООН. Произход, функции, структура и правна природа. Взаимоотношенията им с ООН и другите международни организации.