13. Икономическият и социален съвет на ООН – състав, структура, функции. Съвет за попечителство. Съветът по правата на човека като нов орган на ИКОСОС.