10. Значение и роля на силата във външнополитическите отношения.