8. Започване на производство за индивидуално принудително изпълнение