7. Органи в индивидуалното принудително изпълнение. Страни. Други субекти