3. Принцип на добросъвестното изпълнение на международните договори /Pacta sunt servanda/