2. Характеристика на правото на принудително изпълнение в изпълнителното производство по ГПК