25. Защита на трети лица при изпълнение на парични притезания върху чужда вещ