22. Защита чрез обжалване действията на съдебния изпълнител