20. Пазарни несъвършенства. Пазарни провали (дефекти). Видове. Външни ефекти.