17. Вероятност и достоверност на съдебните решения.