14. Изпълнение върху вещи, съпружеска имуществена общност