13. Правните норми и нормативните системи в логически аспект.