10. Логиката като наука за законите на истинността и правната логика.