10. Прекратяване на на производството за индивидуално принудително изпълнение