3. Договори за излъчване по безжичен път или за предаване чрез кабел