1. Понятие, източници и система на правото на културата. Науката за този отрасъл на правото