Съдебна криминалистически експертиза на следи от зъби.