7. Свикване и организация на работата на 3-та Конференция на ООН по МП.