30. Принципи на уреждане на спорове по използването и опазването на Световния океан.