28. Вещни отношения на чужди лица, ЮЛ, международни организации в българското частно право