24. Специални конвенции за опазване на морската стеда от замърсяване.