24. Статус на юридическите лица в Международното частно право