1. Понятие, предмет и особености на морското право.