9. Финансиране на мерките за опазване на околната среда.