6. Правото на информация за състоянието на околната среда.