5. Законът за опазване на околната среда – основни цели и принципи.