4. Административно-териториално устройство на Република България.