24. Имунитети и привилегии в рамките на специализираните организации при ООН.