22. Експертно заключение при извършване на допълнителна, повторна, колективна и комплексна експертиза.