20. Международни организации – създаване и дейност.