2. Понятие за дипломатическото и консулското право.